En opdateret velkomsthilsen

Hej kære læser,

Velkommen til min hjemmeside. Kig dig blot omkring.

Jeg har nu været uddannet i 5 år og har derfor også opbygget næsten 5 års erhvervserfaring.

Amalie Sell, 2017

Det betyder, at jeg har en meget klar fornemmelse for hvad der fascineret mig dybt og hvad mit hjerte banker for; nemlig vores miljø, de klimaforandringer der truer det, optimeringer i landbruget samt hvordan vi i Danmark kan anvende grøn energi.

Jeg skrev allerede lidt om klimaforandringer i mit speciale. På Erhvervsakademiet underviser jeg Jordbrugsteknologer og Professionsbachelorer i bl.a. Økologi (stofkredsløb) og miljø, og jeg har udviklet et fag omhandlende biogasproduktion til de studerende på uddannelsen til Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed. Herved holder jeg mig opdateret omkring vores miljø og dets udfordringer, samt hvilke løsningsmuligheder vi har på nuværende tidspunkt og hvilke der kan ligge i støbeskeen til udvikling og mulig implementering.

Specielt anvendelsen af grøn energi er interessant for mig, herunder brugen af biogas i Danmark. Her er vi blevet gode til at tage ved lære fra andre lande, som f.eks. Sverige, som er meget fremme når det drejer sig om biogas. Sidste år (2016) var jeg til Biogas2020 konference i Sverige og det var utroligt spændende at lære om alle de tiltag de tager (og har taget) i Sverige for at udvikle og implementere biogas i deres landbrug og indenfor transport.

Posted in Velkommen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Velkommen

Amalie SellHej kære læser,

Velkommen til min hjemmeside.

Jeg hedder Amalie Sell og er uddannet cand. scient. i husdyrvidenskab (den gamle agronom uddannelse). Jeg har specialiseret mig i kvæg og afsluttede mit speciale med et flot tolvtal !

Nu arbejder jeg som underviser på ErhvervsAkademi Sjælland, Campus Slagelse. Her underviser jeg studerende på Jordbrugsteknolog-uddannelsen samt den nye Professionsbachelor (PBA) i Jordbrugsvirksomhed, hvilket jeg er utroligt glad for.

Posted in Velkommen | Tagged , , , | Leave a comment